Μακρής Παύλος & Συνεργάτες

Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το γραφείο μας στελεχωμένο από έμπειρους οικομολόγους, λογιστές και φοροτέχνες είναι εξειδικευμένο στην παρόχη υποστήριξης σε κάθε επιχειρηση, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Με διάθεση για καλή και μακροχρόνια συνεργασία προσφέρουμε υπηρεσίες.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της AMSF στελεχώνεται από άτοµα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής επιχείρησης.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευµετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.