Πολιτική Απορρήτου

*Πολιτική Απορρήτου για το Λογιστικό Γραφείο AMSF*

Η [Επωνυμία Λογιστικού Γραφείου] (εφεξής “εμείς”, “μας” ή “η εταιρεία”) αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών των πελατών της. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σας.

1. Συλλογή Πληροφοριών*

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο όταν υποβάλλετε ενεργά τέτοιες πληροφορίες σε εμάς κατά την εκτέλεση λογιστικών υπηρεσιών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φορολογικά στοιχεία, και άλλες σχετικές πληροφορίες.

*2. Χρήση Πληροφοριών*

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Δεν διακινούμε, δανειζόμαστε ή πωλούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

*3. Προστασία Πληροφοριών*

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλειες, καταχωρήσεις, αλλοιώσεις ή παραβίαση. Οι εργαζόμενοί μας διατηρούν υψηλά πρότυπα εμπιστευτικότητας και δεσμεύονται να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τους παρέχονται.

*4. Διαχείριση Πληροφοριών*

Κρατούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

*5. Επικοινωνία*

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [admin@amsf.gr]