Προφίλ

AMSF Λογιστικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας στελεχωμένο από έμπειρους οικομολόγους, λογιστές και φοροτέχνες είναι εξειδικευμένο στην παρόχη υποστήριξης σε κάθε επιχειρηση, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Με διάθεση για καλή και μακροχρόνια συνεργασία προσφέρουμε υπηρεσίες.

Εταιρεία

Καθώς η οικονομική κρίση είναι σε έξαρση, οι αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας είναι συνεχείς και τα σκληρά μέτρα πλήττουν τα εισοδήματα και την κατανάλωση είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η οργάνωση των επιχειρήσεων, η φορολογίκη-λογιστική αλυψη, η προετοιμασία αιτημάτων για χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα, η υποβαλή αιτημάτων ένταξης τους σε προγράμματα-επιδότησης, η πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματία για την λήψη έγκαιρα αποφάσεων για την επιχείρηση του ειτε είναι μικρομεσαία είτε είνναι μεγάλη.
Το γραφείο μας αποτελεί ένα έμπιστο και στενό συνεργάτη για την ολοκληρωμένη αυτή βοήθεια προς τους επαγγελματίες, επιχειρηματίς ως οικονομικός, λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος..
Ενημέρωση και τήρηση όλων των κατηγοριών λογιστικών βιβλίων Εποπτεία λογιστηρίου Εργασίες με τις σχετικές Δ.Ο.Υ (εφορίες) - Ενάρξεις, μεταβολές, ιακοπές επιχειρήσεων, λοιπά θέματα Φορολογικές-φοροτεχνικές εργασίες και συμβουλές Οικονομοτεχνικές μελέτες